Rocznice związane z Gnieznem kończące się na „0” i „5” w 2012 roku

Rocznice związane z Gnieznem kończące się na „0” i „5” w 2012 roku

977 – w Katedrze Gnieźnieńskiej zostaje pochowana księżna Dąbrówka, żona Mieszka I (1035 lat temu)

987 – urodził się Bezprym, najstarszy syn Bolesława Chrobrego i jego drugiej żony, nieznanej z imienia Węgierki, książę Polski od 1031 do 1032. Zmarł w 1032 roku. (1025 lat temu)

992 – powstał dokument Dagome Iudex – sporządzony  prawdopodobnie w kancelarii wystawcy w Gnieźnie (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu lub w Rzymie) około 991 lub 992 roku. Wymienione jest w nim z nazwy Gniezno. (1020 lat temu)

1127 – około tego roku został spisany w Gnieźnie żywot św. Wojciecha zaczynający się od słó1) „Tempore illo…” przypisywany autorstwu Jakuba ze Żnina. (885 lat temu))

1127 – odnaleziono głowę św. Wojciecha (według Roczników Polskich); relikwiarz skradziono z Katedry gnieźnieńskiej w 1923 roku. (885 lat temu)

1177 – w dni św. Wojciecha pod przewodnictwem Mieszka III Starego odbył się w Gnieźnie zjazd książąt polskich. (835 lat temu)

1192 – Pożar niszczy kamienny zamek na Wzgórzu Lecha, jak również gród i dom kapituły katedralnej. Jest to odwet Kazimierza Sprawiedliwego za spalenie przez Mieszka Starego w roku 1191 grodu krakowskiego. (820 lat temu)

1237 – ukończono budowę murów miasta z trzema bramami. (775 lat temu)

1357 – z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele św. Piotra i Pawła – kościół usytuowany jest na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej. (655 lat temu)

1372 – do Gniezna przybywa Elżbieta, córka Władysława Łokietka i Jadwigi; matka Króla Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego. (640 lat temu)

1467 – pojawia się po raz pierwszy wzmianka o kościele św. Marty – stał na przedmieściu kcyńskim przy drodze do kościoła św. Krzyża. (545 lat temu)

1497 – Kardynał Fryderyk Jagiellończyk buduje kościół św. Anny – stał między dzwonnicą a pierwszym domem ul. Tumskiej. (515 lat temu)

1522 – powstaje w Gnieźnie cech garncarski. (490 lat temu)

1537 – w Katedrze Gnieźnieńskiej w kaplicy prymasa Łubieńskiego zostaje pochowany prymas Andrzej Krzycki. (475 lat temu)

1582 – pobudowano w Gnieźnie drewnianą synagogę w tradycji ortodoksyjnej poświęconą przez rabina Eliezer Aszkenazy, która spłonęła w 1613 roku, a następnie została odbudowana w takiej samej formie dopiero w 1680 roku. (430 lat temu)

1597 – arcybiskup gnieźnieński Stanisław Karnkowski postanawia powołać do życia seminarium duchowne w Gnieźnie. (415 lat temu)

1602 – spłonął drewniany budynek Seminarium Duchownego usytuowany na gruncie Cierpię. (410 lat temu)

1617 – ukończono budowę szkoły katedralnej. (395 lat temu)

1637 – powstaje w Gnieźnie cech kuśnierski. (375 lat temu)

1652 – w Katedrze Gnieźnieńskiej w krypcie przed kaplicą prymasa Łubieńskiego zostaje pochowany prymas Maciej Łubieński. (360 lat temu)

1662 – kanonik gnieźnieński Wojciech Pilchowicz funduje relikwiarz św. Wojciecha; zrobiony w gdańskim warsztacie złotnika Piotra van der Rennena sarkofag zwieńczony jest półleżącą postacią Męczennika w stroju biskupim i z pastorałem. (350 lat temu)

1677 – w Katedrze Gnieźnieńskiej w kaplicy św. Andrzeja zostaje pochowany prymas Andrzej Olszowski. (335 lat temu)

1762 – rozpoczęto odbudowę zniszczonej pożarem Katedry. (250 lat temu)

1782 – pobudowano Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. (230 lat temu)

1782 – gruntownej restauracji poddany został kościół św. Jerzego. (230 lat temu)

1787 – w kościele św. Trójcy zostaje pobudowana późnobarokowa ambona w kształcie łodzi. (225 lat temu)

1787 – powstaje pierwszy znany plan miasta autorstwa Karola v. Kirchensteina wykonany na zlecenie Komisji Dobrego Porządku – plan nie zwiera nazw ulic i jest słabo czytelne. (225 lat temu)

1797 – rozebrano bramy miejskie Pyzdrską i Toruńską. (215 lat temu)

1802 – w prezbiterium katedry odkryto grób Dąbrówki. (210 lat temu)

1827 – ukończona zostaje szkoła ewangelicka. (185 lat temu)

1832 – założony zostaje cmentarz św. Piotra. (180 lat temu)

1837 – rozebrany zostaje Klasztor Klarysek. (175 lat temu)

1842 – w Gnieźnie po raz pierwszy odbywają się wyścigi konne. (170 lat temu)

1842 – poświęcony zostaje kościół ewangelicki (obecnie garnizonowy). (170 lat temu)

1857 – po raz pierwszy zostały wydane „Kazania gnieźnieńskie”. (155 lat temu)

1867 – przystąpiono do budowy szosy do Bydgoszczy. (145 lat temu)

1872 – zaczyna ukazywać się niemieckojęzyczna gazeta codzienna GNESENER ZEITUNG. (140 lat temu)

1872 – założony zostaje Park Kościuszki. (140 lat temu)

1872 – pobudowany zostaje dworzec kolejowy – na linii kolejowej Poznań – Inowrocław. (140 lat temu)

1877 – rząd pruski zamyka szkołę prowadzoną przez urszulanki, które przenoszą się do Tarnowa. (135 lat temu)

1882 – powstała w Gnieźnie „Straż św. Wojciecha” założona przez ks. dr Jana Łukowskiego; wydawnictwo krzewiące wśród ludu oświatę religijną i narodową. (130 lat temu)

1887 – w Gnieźnie założono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. (125 lat temu)

1892 – radny miasta Gniezna Abraham Nadelmann zakłada fundację swojego imienia jako dowód pamięci działalności w gminie gnieźnieńskiej. (120 lat temu)

1902 – utworzono ogródki działkowe im. K. Marcinkowskiego. (110 lat temu)

1907 – założona zostaje Czytelnia dla Dzieci – kierowana przez Antoniego Karpińskiego i dr Ignacego Trepińskiego. (105 lat temu)

1912 – na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w części należącej do kościoła św. Trójcy zostaje pobudowana kaplica cmentarna. (100 lat temu)

1912 – została założona biblioteka przy Towarzystwie Czytelni Ludowych. (100 lat temu)

1917 – zaczęto wydawać „Wiadomości parafialne gnieźnieńskie” – red. ks.  Józef Prądzyński (wychodziły do 1919 roku). (95 lat temu)

1922 – rozpoczyna działalność Kino Kopernik (90 lat temu)

1932 – firma „Karpaty” sp. z o.o. wybudowała przy browarze I. Waberskiego stację benzynową. (80 lat temu)

1932 – w Państwowym Gimnazjum Męskim powstał chór prowadzony przez A. Pisanko. (80 lat temu)

1937 – w kościele św. Michała powstał chór mieszany. (75 lat temu)

1947 – zlikwidowano cmentarz ewangelicki przy ul. Sobieskiego. (65 lat temu)

1952 – powstaje Archiwum Państwowe w Gnieźnie na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. (60 lat temu)

1957 – uruchomiono miejską komunikacje autobusową. (55 lat temu)

1972 – oddano do użytku fabrykę obuwia „Polania”. (40 lat temu)

1977 – w Katedrze gnieźnieńskiej uruchomiono nowoczesne 52 głosowe organy – dar Episkopatu Austrii i RFN. (35 lat temu)

1977 – Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna otwiera filie nr 4 przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „POLANEX” i filie nr 5 przy Wielkopolskich Zakładach Obuwia „Polania”. (35 lat temu)

1982 – odsłonięcie w Katedrze Gnieźnieńskiej pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego (prymasa tysiąclecia). (30 lat temu)

1987 – powstaje w Gnieźnie klub górski „Ornak”; pierwszym prezesem zostaje ks. T. Hanelt. (25 lat temu)

1997 – odsłonięcie pomnika św. Wojciecha pobudowanego obok kościoła garnizonowego. (15 lat temu)

1997 – wg projektu A. Boryskiej na polu we wsi Imiołki wybudowana została Brama Trzeciego Tysiąclecia tzw „Ryba”. (15 lat temu)

2002 – prezydentem Gniezna zostaje Jaromir Dziel. (10 lat temu)

2002 – w Miejskim Ośrodku Kultury powstaje GAFA – Gnieźnieńska Akademia Fotografii Amatorskiej. (10 lat temu)

2007 – zamknięto Kino Piast. (5 lat temu)

STYCZEŃ

14 styczeń 1872 – powstaje Towarzystwo Oświaty Ludowej – późniejsze Towarzystwo Czytelni Ludowych. (140 lat temu)

19 styczeń 1637 – powstaje w Gnieźnie cech kupiecki.(375 lat temu)

23/24 styczeń 1002 – zmarł Otton III władca niemiecki z dynastii Ludolfingów; król Niemiec od 983, cesarz rzymsko-niemiecki  od 996. W 1000 roku w czasie pielgrzymki do grobu św. Wojciecha przybył do Gniezna.(1010 lat temu)

LUTY

7 luty 1827 – ur. się w Gnieźnie Ignacy Danielewicz – misjonarz w Australii. (185 lat temu)

28 luty 1837 – urodziła się Józef Chociszewski, redaktor, wydawca, pisarz ludowy, działacz narodowy; od 1895 roku wydawca „Gazety Gnieźnieńskiej”. (175 lat temu)

MARZEC

15 marzec 1437 – arcybiskupem gnieźnieńskim zostaje Wincenty Kot, który 25 czerwca 1447 koronował w Katedrze na Wawelu  Kazimierza Jagiellończyka. (575 lat temu)

1882 – powstała cukrownia „Grabski, Jeschecki & Comp”. (130 lat temu)

KWIECIEŃ

11 kwiecień 1947 – Gniezno zostaje odznaczone przez Radę Państwa Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za „wytrwałą tysiącletnią walkę z naporem germańskim”.(65 lat temu)

24 kwiecień 997 – śmierć św. Wojciecha. (1015 lat temu)

6 kwiecień 1992 – Gniezno nawiązuje kontakty z miastem partnerskim Spira (Niemcy).(20 lat temu)

30 kwiecień 1412 – Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba uzyskuje od papieża  przywilej, przyznający arcybiskupom gnieźnieńskim godność Prymasa Polski (Primas Regni); Mikołaj Trąba zmarł 4 grudnia 1422 roku – pochowany został w Katedrze gnieźnieńskiej.(600 lat temu)

MAJ

1 maj 1097 – według Długosza – konsekracja Katedry Gnieźnieńskiej (według innych 1 maj 1099). (915 lat temu)

17 maj 1917 – została założona żeńska samodzielna drużyna skautowa im. „Królowej Jadwigi”.(95 lat temu)

18 maj 1942 – w komorze gazowej w Hartheim w Austrii zostaje zamordowany Stanisław Kubski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca, ogłoszony 13 czerwca 1999 roku w Warszawie błogosławionym przez Papieża Jana Pawła II. (70 lat temu)

18 maj 1232 – Pełka (Fulko) według Długosza herbu Lis, zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim. (780 lat temu)

25 maj 992 – zmarł Mieszko I, książę Polski z dynastii Piastów, ojciec Bolesława Chrobrego.(1020 lat temu)

CZERWIEC

czerwiec 2007 –  odbył się VII zjazd gnieźnieński pod hasłem „Człowiek drogą Europy” z udziałem m.in. sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Bertone, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prof. Władysława Bartoszewskiego i byłego dyrektora Biura Prasowego Watykanu dr. Joaquína Navarro-Vallsa. (5 lat temu)

3 czerwiec 1997 – w uroczystościach z okazji milenium śmierci św. Wojciecha uczestniczy Papież Jan Paweł II, prezydenci siedmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz ok. 280 tys. pielgrzymów z Polski i świataca koronował go na Króla Polski.(15 lat temu)

9 czerwiec 1382 – arcybiskupem gnieźnieńskim zostaje Bodzanta (Bodzęta) herbu Szeliga, 15 lutego 1386 ochrzcił Władysława Jagiełłę, 18 lutego dał mu ślub z Jadwigą.(630 lat temu)

10 czerwiec 1182 – umiera św. Bogumił, arcybiskup gnieźnieński (830 lat temu)

22 czerwiec 1882 – L. Mąke uruchomiła atelier fotograficzne.(130 lat temu)

23 czerwiec 1777 – arcybiskupem gnieźnieńskim zostaje Antoni Kazimierz Ostrowski  herbu Grzymała, budowniczy gmach Seminarium Duchownego w Gnieźnie.(235 lat temu)

LIPIEC

8 lipiec 1342 – sakrę arcybiskupią gnieźnieńską otrzymuje Jarosław Bogoria Skotnicki, jeden z autorów pokoju kaliskiego 1343 z Krzyżakami, odbudował Katedrę gnieźnieńską.(670 lat temu)

19 lipiec 1512 – w Gnieźnie wybucha potężny pożar; spłonęło prawie całe miasto w murach, Cierpięgi i okolica; ocalało Wzgórze Lecha z katedrą i pozostałymi budynkami; spłonęło archiwum miejskie wraz z dokumentem lokacyjnym.(500 lat temu)

SIERPIEŃ

15 sierpień 1807 – przez Gniezno przejeżdża Napoleon. (205 lat temu)

16 sierpień 1887 – urodził się Mateusz Zabłocki, polski duchowny katolicki, major Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, działacz społeczno-polityczny, we wrześniu 1939 roku dowodził obroną Gniezna przed wojskami niemieckimi.(125 lat temu)

WRZESIEŃ

20 wrzesień 1932 – otwarto w Gnieźnie Szkołę Podchorążych.(80 lat temu)

22 wrzesień 1827 – papież Leon XII zatwierdza dekret Świętej Kongregacji Obrzędów ogłaszający błogosławioną Jolantę – królewnę węgierską z dynastii Arpadów, siostrę św. Kingi, księżną kaliską, od 1257 r. wielkopolską, od 1824 roku mniszka Zakonu Świętej Klary w Gnieźnie, pochowana w kościele oo Franciszkańskim w Gnieźnie. (185 lat temu)

25 wrzesień 1842 – konsekracja kościoła ewangelickiego (obecnie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – garnizonowy) przez bpa Andreasa Wilhelma Freymarka, superintendenta generalnego z Poznania (kościół służył zarówno parafii obejmującej miasto i sąsiednie wioski, jak i zborowi wojskowemu).(170 lat temu)

2002 – w miejscowości Głębokie gm. Kiszkowo na terenie funkcjonującej tu w XII w. osady znaleziono Bullę Bolesława Krzywoustego.(10 lat temu)

LISTOPAD

2 listopad 2007 – Gniezno nawiązuje kontakty z miastem partnerskim Siergjew Posad (Rosja).(5 lat temu)

7 listopad 1317 – arcybiskupem gnieźnieńskim zostaje Janisław z rodu Korab, który w 1320 roku koronował Władysława Łokietka.(695 lat temu)

15 listopad 1982 – Prymas Polski Kardynał Józef Glemp wmurował kamień węgielny pod budowę nowego gmach seminarium duchownego.(30 lat temu)

21 listopad 2002 – powstała Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska „Milenium”.(10 lat temu)

24 listopad 1997 – uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z tymczasowej kaplicy do kościoła bł. Jolenty.(15 lat temu)

26 listopad 1602 – W Łowiczu arcybiskup gnieźnieński Stanisław Karnkowski erygował i uposażył seminarium diecezjalne w Gnieźnie.(410 lat temu)

GRUDZIEŃ

7 grudzień 1927 – w Gnieźnie otwarto Kino Nowość, mieściło się przy ul. Grzybowo 18.(85 lat temu)

22 grudzień 1922 – powstaje Akademickie Koło Gnieźnian, kuratorem zostaje dr Paweł Gantkowski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.(90 lat temu)

Posted on 2012/01/02, in Inne. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s